V pátek 6. 12. vedoucí skupiny  uspořádali Mikulášské klání pro veřejnost. Děti si zasoutěžily, zatancovaly a hlavně přišel Mikuláš. Měl velkou rodinu skládající se z Andělů, čertů. Některé děti se bály, jiné se smály a všechny zpívaly, aby vysvobodily největší zlobivce