Schůzka 24. 1. bylo krásně a tak jsme vyrazili ven. Zahráli jsme si hru Středověk, stínovou honěnou.